โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อทรัพย์หรือรับของโจร ศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โจทก์ฎีกา ดังนี้ เมื่อข้อเท็จจริงในทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจร ศาลฎีกามีอำนาจลงโทษในข้อหาความผิดฐานรับของโจรได้หรือไม่

Spread the love

คำพิพากษาฎีกาที่  8491/2561 

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยในข้อหาลักทรัพย์หรือรับของโจรเป็นการฟ้องให้ศาลเลือกลงโทษจำเลยในข้อหาใดข้อหาหนึ่งตามที่พิจารณาได้ความ  ศาลไม่อาจลงโทษจำเลยพร้อมกันทั้งสองข้อหาได้  เมื่อข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาได้ความว่าจำเลยกระทำความผิดฐานรับของโจร  จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ศาลล่างทั้งสองได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้ว  เพียงแต่ศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดฐานลักทรัพย์   ส่วนศาลอุทธรณ์เห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ฟังไม่ได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง  เเม้โจทก์มิได้ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยฐานรับของโจร  ศาลฎีกามีอำนาจลงโทษจำเลยในข้อหาความผิดฐานรับของโจรตามที่โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงมาในฟ้องได้